top of page

DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE- DANIŞAN ONLİNE DİYET SÖZLEŞMESİ

 

1.       İş bu sözleşme, DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE ile Online Diyet hizmetinden yararlanmak isteyen  (DANIŞAN olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE ‘e ait olan http://www.tugcealtanbahce.com/ adresli internet sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmenin onaylanarak DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE tarafına ulaşması ile başlar. 

2.       Danışan bilgileri, DANIŞAN tarafına  gönderilen online anket ile alınan bilgilerdir. DANIŞAN’ın burada paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, tarafından kullanılabilir. DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, Hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğu taktirde DANIŞAN olarak hesabı kaydetmeme veya hesabın aktifliğini sona erdirme hakkını saklı tutar ve bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Olabilecek her türlü elektronik hırsızlıktan doğan bilecek bilgi hırsızlığından DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE sorumlu değildir.

3.       DANIŞAN’ın anket bilgilerini hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması halinde DANIŞAN’ın uğrayacağı zarardan DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE sorumlu tutulamaz.

4.       İş bu sözleşme kapsamında DANIŞAN’a online diyet hizmetleri sunmaktadır. DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, DANIŞAN’ın talebi ve onayı dışında bir ücretlendirme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE online diyet hizmetinden yararlanmak, için kullanıcının 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE sorumlu değildir.

6.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, DANIŞAN 'ın sistemi yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, DANIŞAN ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili veya benzer bir durumda DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, ilgili hesabın üyeliğini dondurma veya sona erdirme hakkına da sahiptir.

7.       DANIŞAN tarafından onay verilmesi halinde DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE bünyesinde barındırılan haber, makale ve benzeri türde yazılar, danışana ait kilo güncellemeleri, danışanın hedefleriyle ilgili bildirimler DANIŞAN’ın site ile arasında bağlantı kurduğu sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter gibi) üzerinden paylaşılabilir. Paylaşım onayı DANIŞAN tarafından her zaman durdurulabilir.

8.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, online diyeti alan DANIŞAN’a verdiği bilgilerle hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma yada bunların DANIŞAN’ın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğuna veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususta DANIŞAN maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.

9.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, DANIŞAN’a sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin DANIŞAN tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

10.   DANIŞAN’ın söz konusu online diyet önerilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi ve kurumlara devredemez.

11.   DANIŞAN, sözleşme konusu hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE'ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

12.   DANIŞAN tarafından online diyet kayıt işlemi sırasında bildirilen elektronik posta adresine hizmete konu olan diyet menüsü,  mesaj, bilgi, yazı, ihtar ve sair mesaj gönderilebilir. DANIŞAN söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

13.   DANIŞAN, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. DANIŞAN, siteye üyeliğini sona erdirdiği taktirde sözleşmeyi feshetmiş sayılır.

14.   DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. DANIŞAN bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.

15.   İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

16.   DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Kullanıcı tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

17.   İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için DANIŞAN’ın DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE’nin e-posta ile belirtiği hesaba belirtiği tutarı Havale/EFT ile aktardıktan en erken 2 gün sonra başlayacaktır. DANIŞAN’ın belirtilen hesap yerine başka hesaba para yatırması/göndermesinden DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE sorumlu değildir.

18.   DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE İşbu sözleşmede yer alan hizmetleri DANIŞAN’ın online diyet ücretini  yatırmasından en fazla 7 iş günü içerisinde mücbir sebepler dışında başlatmak zorundadır.

19.   Mücbir Sebepler; Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

20.    DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, bu hizmeti denetimindeki başka diyetisyen unvanındaki kişilere yaptırabilir.

21.   DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, isteyen DANIŞAN’larına hizmet bedeli olarak serbest meslek makbuzu düzenleyip anket üzerinde belirtiği adres’e PTT üzerinden gönderecektir. Talepte bulunmayan tüm DANIŞAN’lar serbest meslek makbuzu almamayı kabul etmiş sayılır.

YASAL UYARI

 

 

1.       Dyt. Tuğçe Altan Bahçe, danışanlarının sorduğu sorular neticesinde benzer özelliklere sahip kişiler için diyetisyen ve egzersiz uzmanlarının daha önce oluşturduğu diyet ve egzersiz listeleri ile eşleştirmeler yaparak uygun diyet ve egzersiz listelerini kullanıcıları ile paylaşıyor olsa da bu listeler de dâhil olmak üzere platform üzerinden sunulan bilgi ve tavsiye niteliğindeki tüm içerikler herhangi bir tıbbi tedavinin parçası olmadığı gibi Dyt. Tuğçe Altan Bahçe kullanıcıların bilgi ve beyanlarının doğruluğunu da kontrol etmez. Bu beyanlar doğrultusunda hazırlanan diyet liste ve programları ve bunlara ilişkin tavsiyelerin doğruluğundan, uygulanmasından Dyt. Tuğçe Altan Bahçe hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. Hizmet kullanılmasından doğacak fiziksel, ruhsal, bilişim sistemi vs. ile alakalı maddi ve manevi zararlardan Dyt. Tuğçe Altan Bahçe sorumlu değildir.

2.       İşbu yasal uyarı metninde açıklanan nedenlerle, hizmet üzerinden sunulan sağlıklı yaşam, düzgün beslenme, egzersiz gibi konulara ilişkin her tür bilgi ve içerikleri uygulamadan, herhangi bir diyet ve/veya egzersiz programına başlamadan veya hali hazırda devam etmekte olan programlarında değişiklik yapmadan önce mutlaka doktorunuza,diyetisyeninize ve egzersiz uzmanınıza danışın.

3.       Platform, tıbbi tedavi hizmeti sunmadığından ve sadece sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme sağladığından sağlık sorunlarınızın varlığı halinde teşhis ve tedavi için mutlaka doktora danışın.

4.       Dyt. Tuğçe Altan Bahçe, hizmette paylaştığı üçüncü şahıslara ait sunulmuş reklam ve içeriklerde yer alan diyet listesi, kilo kaybına vs. ilişkin ürün ve hizmetlerin doğruluğunu, güvenilirliğini teyit etmemektedir. Bu nedenle, bu şekilde bir ürün ve/veya hizmeti almadan önce mutlaka doktorunuza başvurun.

5.       Dyt. Tuğçe Altan Bahçe, işbu yasal uyarı metni üzerinde her zaman değişiklik yapılabilir. Söz konusu değişiklikler, site üzerinde sunulması ile yürürlüğe girer ve kullanıcılar platformu kullanmaya devam etmekle değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.

DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE ONLİNE DİYET KULLANIM KOŞULLARI

 

 

1.       İşbu şartlar online diyet hizmetini kullanım koşullarını düzenlemekte olup üye olarak siteye erişim sağlayan ve herhangi bir şekilde kullanan tüm üyeler bu sayfadaki şartlara ve bunlarla bağlantılı site üzerinde yer alan ek kural ve yükümlülüklere uymayı kabul etmiş sayılırlar.

2.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, Diyetisyenlerinin, Online diyete kayıt yaptıran danışanlarına e-posta  üzerinden tavsiye verebilecekleri, diyet listesi ve öneri gönderebilecekleri, makale, video, kitap, sunum gibi uzmanlık alanlarına ilişkin içerikleri danışanlarla iletecekleri bir hizmet bütünüdür.

3.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE online diyet hizmetinden yararlanmak, için kullanıcının 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE sorumlu değildir.

4.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE tarafından üyeliği iptal edilen veya bizzat Kullanıcı tarafından üyeliğine son verilen hallerde Kullanıcı’nın üyelik bilgileri DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE tarafından yasal yükümlülükleri gereği saklanacaktır.

5.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, Kullanıcılarına sunduğu hizmet kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden geleni yapar. Ancak sistem bakımları, kontrolü dışında gerçekleşen teknik arızalar veya mücbir sebepler (elektrik kesintisi, altyapı sorunları, hastalık, doğal afetler vs.) nedeniyle internet kullanımında gerçekleşen aksaklıklardan ve kullanıcıların kendi bilgisayarlarında virüs ve benzeri zararlı yazılımlara karşı tedbir almamalarından sebep oluşan maddi ve manevi zararlardan, sistemin DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE’in elinde olmayan sebeplerden dolayı kesilmesinden dolayı oluşan maddi, manevi zarar veya kazanç kaybından DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE sorumlu değildir.

6.       Online Diyet sisteminde danışan olarak kayıtlı Kullanıcı tarafından anket üzerinden gönderilen gerekli bilgiler doğru verilmiş olsun ya da olmasın danışan olarak kayıtlı Kullanıcı’nın siteden edindiği tavsiye ve önerileri kullanmak suretiyle hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşmadaki başarısından, siteden edinilen bu ve diğer tüm bilgilerin doğruluğundan ya da beklenen sonucu vermemesinden, bu tavsiye ve önerilerin hayata geçirilmesi sebebiyle Kullanıcı’da oluşması muhtemel sağlık sorunlarından ve doğacak diğer zararlardan DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Kullanıcı tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

8.       DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE online diyete kayıt olurken verilmiş olan ad, soyad, e-posta ve diğer bilgiler Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini oluşturmakta olup DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE, tüm Kullanıcıların kişisel bilgilerini gizli kabul eder. Söz konusu bilgiler, DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE’in Kullanıcılarla yapmış olduğu üyelik sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun, yönetmelik ve diğer yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulması, yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usulüne uygun olarak bilgi verilmesi, kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak adına bilgi vermenin zaruri olduğu haller dışında hiçbir şekilde diğer kurum ve kuruluşlara verilmeyecektir.

9.       İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyet yasalarına tabidir ve işbu koşulların geçerliliği dâhil DYT. TUĞÇE ALTAN BAHÇE sitesinin kullanılması ile ilgili veya buna bağlı ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık bakımından İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

bottom of page